ที่อยู่

ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารศุลกากรตรวจสินค้าขาออก(CE-1) เขตปลอดอากร ชั้น1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Logo

สารวัตรกรมปศุสัตว์

ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์

02-134-0731

Importation of dog and cat

 List of required documents for the Importation of pet dog and cat

dog1    cat2


1. To get a transit permit, all required documents must be submitted for review at least seven days before a permit will be issued.

– A copy of identification card of an importer.

– Address in your country and address in Thailand.

– Detail of your animal (such as type of breed, sex age, microchip etc.

– Your pet have over 4 months.

– Microchip

– History of vaccination (A copy of vaccination record : rabies and DHP/L vaccination) more than 21 days prior travelling.

– Picture of your animal.

– Approximate date of arrival to Thailand.

– Name of port of exit from your country.

– Form1/1

– Username and password (If you have it)


2. To get a transit license R6 and R7, the following documents are required on the day of animal arrival in Thailand.

A photocopy of the import permit

– Original plus photocopy of the health certificate from the country or origin

– Photocopy of the airway bill

– Photocopy of the invoice

– A photocopy of the customs declaration form


 Example Document (Health Certificate)

.

. Bring dog-cat to thailand

ที่อยู่

ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารศุลกากรตรวจสินค้าขาออก(CE-1) เขตปลอดอากร ชั้น1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์

02 134 0731  

อีเมลล์

qsap_bkk@dld.go.th