ที่อยู่

ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารศุลกากรตรวจสินค้าขาออก(CE-1) เขตปลอดอากร ชั้น1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Logo

สารวัตรกรมปศุสัตว์

ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์

02-134-0731

การนำออกสุนัขและแมว

*****กรุณาทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงของท่าน ก่อนที่จะนำสัตว์เลี้ยงมาตรวจที่ด่านฯ สุวรรณภูมิ หากสัตว์เลี้ยงสกปรกและส่งกลิ่นเหม็น

ทางด่านฯ สุวรรณภูมิขอปฏิเสธการตรวจสัตว์เลี้ยงของท่าน*****

.

ที่อยู่

ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารศุลกากรตรวจสินค้าขาออก(CE-1) เขตปลอดอากร ชั้น1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์

02 134 0731  

อีเมลล์

qsap_bkk@dld.go.th